Головна

 

«Причорноморські психологічні студії» – це науковий журнал, заснований у 2016 році факультетом психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія».

Національний університет «Одеська юридична академія» – провідний спеціалізований вищий навчальний заклад, що має визнаний міжнародний авторитет і великі академічні зв'язки з кращими вишами світу.

Тематика публікацій журналу «Причорноморські психологічні студії»:

Загальна психологія, історія психології

Психофізіологія

Психологія праці; інженерна психологія

Медична психологія

Соціальна психологія; психологія соціальної роботи

Юридична психологія

Педагогічна та вікова психологія

Спеціальна психологія

Психологія діяльності в особливих умовах

Організаційна психологія; економічна психологія

Політична психологія

Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу редакційної колегії наукового журналу «Причорноморські психологічні студії» входять відомі й авторитетні вчені. Головним редактором журналу є Лефтеров Василь Олександрович – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології та психології Національного університету «Одеська юридична академія».

Науковий журнал «Причорноморські психологічні студії» призначений для докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів), викладачів вищої школи, студентів старших курсів; видання орієнтоване на широке коло фахівців-психологів підприємств та установ, а також представників суміжних професій і всіх, хто цікавиться досягненнями у сфері психологічної науки.

 

Запрошуємо до співробітництва!


Copyright © 2023. Науковий журнал "Причорноморські психологічні студії"