Випуск 1 Укр

Причорноморські психологічні студії № 1

Титульна сторінка

Зміст

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

О. А. Панченко Психологические аспекты турбулентности информационной среды

Ю. О. Тептюк Психологічні умови розвитку стресостійкості особистості у дорослому віці

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

В. І. Осьодло, В. М. Синишина Психологічна допомога учасникам навчально-виховного процесу під час переживання травмуючого досвіду, пов’язаного з антитерористичною операцією на сході України

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

В. С. Медведєв, О. А. Левенець Злочинна діяльність як сфера реалізації особистості (частина 1)

ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

С. А. Гарькавец, С. И. Яковенко Проблема возникновения обиды, прощения и примирения сторон

Я. О. Гошовський Специфіка самоідентичності депривованих підлітків: ревіталізаційний ракурс

Я. В. Кайманова Психологічні особливості професійної діяльності викладачів вищої школи

Т. Д. Перепелюк Формування професійно-особистісного рівня викладача психології

В. Е. Сергачова Розвиток психологічної культури у студентів

ПСИХОЛОГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ

В. І. Барко, В. П. Остапович Вивчення персоналу Національної поліції України з використанням структурованої співбесіди

О. В. Кобець Вплив емоційно-вольових якостей на професійну свідомість юриста

О. С. Колесніченко, Я. В. Мацегора, І. І. Приходько Методика оцінки травматичності бойового досвіду у військовослужбовців – учасників бойових дій

В. О. Лефтеров Психологічні технології конкурсного відбору та професійного навчання поліцейських

Є. М. Потапчук, Н. Д. Потапчук Роль особистості як суб’єкта самозбереження в екстремальних та кризових ситуаціях

І. І. Приходько Програма формування, підтримання та збереження психологічної безпеки особистості у персоналу екстремальних видів діяльності

О. В. Тімченко, Ю. М. Широбоков Особливості прояву психологічного простору «боротьба» у військовослужбовців під час полону

О. М. Цільмак Загальні юридико-психологічні положення застосування евристичних методів під час досудового розслідування кримінальних правопорушень


Copyright © 2023. Науковий журнал "Причорноморські психологічні студії"