Випуск 2 Укр

Причорноморські психологічні студії № 2

Титульна сторінка

Зміст

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

А. В. Курова Конструкт суб’єктивного благополуччя як центральна проблема психології особистості

Ю. Б. Максименко, Ю. В. Корбан Психоэмоциональность личности: некоторые аспекты изучения

О. А. Панченко Психологические вызовы в условиях гражданского противостояния

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

О. А. Каретная Психологические и правовые ориентации осужденных

В. С. Медведєв, О. А. Левенець Злочинна діяльність як сфера реалізації особистості (частина 2)

Л. І. Мороз, С. І. Яковенко Інститут присяжних в Україні: «за» і «проти»

ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Е. Н. Васюк Эгоцентризм в системе защитных механизмов личности в разные возрастные периоды

Ю. М. Візнюк Структурно-функціональні особливості набуття ідентичності у процесі самоприйняття підлітків

Д. Т. Гошовська Роль самооцінки й самоакцептації в гендерно-соціалізаційному процесі

О. А. Гульбс Психологічні особливості інноваційної діяльності сучасного викладача вищого навчального закладу

СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

В. В. Швець Шляхи системного педагогічно-батьківського підходу до діагностики та ліквідації причин психосоматичних захворювань школярів

ПСИХОЛОГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ

В. І. Барко, В. П. Остапович Психологічні особливості менеджменту в підрозділах Національної поліції України

О. С. Колесніченко, Я. В. Мацегора, І. І. Приходько Типологія ціннісно-смислової сфери у комбатантів

В. В. Пономаренко Психологічні особливості фахової діяльності адвокатів

І. І. Приходько, Г. І. Безбавна, К. Ю. Гунбін Професійний психологічний відбір військовослужбовців у зарубіжних країнах

О. Д. Сафін Щодо cтворeння cиcтeми пcиxологічної рeабілітації учаcників бойовиx дій на cxоді України

О. М. Цільмак Складові комунікативної компетентності слідчих органів досудового розслідування Національної поліції України


Copyright © 2024. Науковий журнал "Причорноморські психологічні студії"